Polityka prywatności gry Age of Cavemen

Wprowadzenie

Firma FUERO Games Sp. z o. o. („Fuero Games”) opracowuje i udostępnia publicznie gry społecznościowe dla urządzeń internetowych i mobilnych, a w tym tytuł „Age of Cavemen” („Serwis”). W niniejszej Polityce prywatności zwanej też Regulaminem termin „Fuero Games” oznacza firmę Fuero Games i jej Podmioty stowarzyszone, tj. podmioty zależne, spółki macierzyste, wspólne przedsięwzięcia i inne osoby prawne mające wspólnego właściciela. Odwołania do firmy przybierają również postać wypowiedzi w pierwszej osobie liczby pojedynczej („my”, „nas”, „nasz”).

Niniejszy Regulamin zawiera opis:

Jeśli Użytkownik uzyskał dostęp do naszych gier ze strony społecznościowej podmiotu trzeciego, może on być również zobowiązany do przeczytania i zaakceptowania „Warunków świadczenia usług i regulaminu ochrony danych osobowych” tej strony.

Gromadzone informacje

Dane osobowe Użytkownika otrzymane ze strony społecznościowej

Korzystając z którejkolwiek z naszych gier na stronie społecznościowej takiej jak Facebook, Google+ lub Nasza Klasa, gdzie gry mogą być również określane terminem „aplikacje”, Użytkownik zgadza się na udostępnienie nam pewnych informacji pochodzących z jego profilu na tej stronie. Udostępniane informacje zależą od gry i strony, a na ich zakres wpływają ustawienia prywatności wybrane przez Użytkownika i jego znajomych na stronie. Na stronie wykorzystywanej do gry można wybrać te ustawienia i dowiedzieć się o nich więcej. Na przykład, firma Fuero Games może pobierać i przechowywać niektóre lub wszystkie z następujących informacji w zakresie zaakceptowanym przez Użytkownika i stronę społecznościową:

Korzystając z naszej gry za pośrednictwem strony społecznościowej, Użytkownik upoważnia nas do gromadzenia, przechowywania i wykorzystania zgodnie z niniejszym Regulaminem wszystkich danych zaakceptowanych na stronie społecznościowej do udostępniania firmie Fuero Games za pośrednictwem interfejsu programowania aplikacji („API”) tej strony.

Dane osobowe gromadzone bezpośrednio

Podczas interakcji Użytkownika z Serwisem strony www.ageofcavemen.com lub innej strony należącej do Fuero Games (przez stronę społecznościową lub inną), możemy pobierać i przechowywać dane osobowe Użytkownika bezpośrednio, w sposób opisany poniżej:

Dane rejestracyjne

Możemy umożliwić Użytkownikowi „zarejestrowanie się” u nas przez Facebook Connect lub z wykorzystaniem innych opcji uwierzytelnienia ze strony społecznościowej w celu utworzenia konta lub profilu w Serwisie. Możemy również zastosować bardziej konwencjonalny tryb rejestracji, w ramach którego od Użytkownika zażądane mogą być następujące informacje: data urodzenia (na potrzeby kontroli wiekowej i/lub lepszego poznania Użytkowników), imię i nazwisko, adres e-mail, hasło i inne informacje pozwalające nam zweryfikować tożsamość Użytkownika podczas łączenia się z kontem.

Możemy również zaproponować wypełnienie profilu Użytkownika widocznego dla pozostałych Użytkowników Serwisu. Profil Użytkownika może zawierać: obraz profilowy, jedną lub większą liczbę nazw Użytkownika gier, płeć, udostępnione dane biograficzne, odsyłacze do profili na różnych stronach społecznościowych, szczegóły rozgrywanych gier i numer identyfikujący Użytkownika w naszym Serwisie (wygenerowany przez, wykorzystywany do identyfikacji profilu).

Numer identyfikujący Użytkownika w naszym Serwisie, wykorzystywany do identyfikacji konta i profilu Użytkownika jest informacją publiczną, widoczną w adresie URL profilu, lecz umożliwia on dostęp tylko do informacji uznawanych za publiczne lub wskazanych jako takie w ustawieniach Użytkownika.

Imię i nazwisko Użytkownika oraz obraz z jego profilu uznawane są za informacje „publiczne” na stronach firmy Fuero Games zapewniających bezpośredni dostęp do jej gier, a wyszukiwarki internetowe mogą te informacje indeksować. Gdy oferujemy profile, udostępniamy jednocześnie funkcje umożliwiające Użytkownikowi wyłączenie indeksowania jego danych z profilu publicznego.

Informacje odbierane lub gromadzone w razie korzystania z gier Fuero Games z urządzenia mobilnego

Jeśli Użytkownik korzysta z gier firmy Fuero Games ze swojego telefonu lub innego urządzenia mobilnego (np. tablet iPad lub inny), pobieramy identyfikatory urządzenia mobilnego, a w tym adresy MAC i IP. W niektórych grach tworzymy i przypisujemy urządzeniu identyfikator przypominający numer konta. Możemy pobrać nazwę nadaną urządzeniu, informacje o jego rodzaju, numer telefonu, nazwę kraju i inne informacje udostępnione przez Użytkownika, takie jak imię Użytkownika, imię postaci z gry, lokalizacja geograficzne lub adres e-mail. Możemy również sprawdzić kontakty, by umożliwić Użytkownikowi zaproszenie jego znajomych do skorzystania z Serwisu.

Informacje o płatnościach

Jeśli Użytkownik nabywa licencję do korzystania z waluty wirtualnej lub przedmiotów wirtualnych w grze bezpośrednio od nas, wówczas pobieramy informacje transakcyjne i finansowe niezbędne do zrealizowania płatności, obejmujące na przykład adresy pocztowe elektroniczny i fizyczny. Mogą do nas trafić również informacje transakcyjne i płatnicze udostępnione podczas dokonywania zakupu za pośrednictwem innej strony, takiej jak Facebook (Facebook Credits), czy Apple (z urządzeń z iOS). Nasze „Warunki Serwisu” wyjaśniają nasze regulaminy i warunki związane z naszymi praktykami transakcyjnymi. Należy pamiętać, że zakup punktów kredytowych lub walut stron trzecich, takich jak Facebook Credits, może podlegać dodatkowym regulaminom.

Korespondencja w obsłudze Klientów

Jeśli Użytkownik wnioskuje o pomoc do naszego Zespołu Obsługi Klientów, pobieramy i przechowujemy udostępnione informacje kontaktowe (generalnie nazwisko i adres e-mail), informacje o grze lub aktywności w Serwisie i identyfikator Użytkownika. Przechowujemy również korespondencję i wszystkie zawarte w niej informacje.

Powiadomienia przez SMS, wysyłane automatycznie i lokalne

Przyjmujemy i przechowujemy informacje udostępnione przez Użytkownika (w tym numer telefonu) subskrybującego powiadomienia SMS wysyłane bezpośrednio do jego telefonu. Są to powiadomienia o aktywności w grze, mogące ułatwiać korzystanie z niej z telefonu. Użytkownik może wybrać rodzaje powiadomień i terminy ich wysyłania, edytując ustawienia powiadomień SMS (wystarczy zarejestrować się na koncie gracza i wybrać polecenie „SMSy” z menu „Pomoc”.

Za zgodą Użytkownika, Serwis może wysyłać do jego urządzenia mobilnego powiadomienia o aktualizacjach gry i inne istotne wiadomości. Ustawienia tych powiadomień można wybrać na stronie „Opcje” lub „Ustawienia” odpowiedniej gry, bądź bezpośrednio w urządzeniu, na stronie ustawień gry.

Możemy również wysyłać do urządzenia mobilnego powiadomienia lokalne o aktualizacjach gry i inne istotne informacje. Powiadomieniami lokalnymi można zarządzać na stronie „Opcje” lub „Ustawienia” gry.

Informacje techniczne i o wykorzystaniu

Podczas korzystania przez Użytkownika z naszych stron lub gier pobieramy pewne dane techniczne urządzenia mobilnego lub komputera, a w tym adresy MAC i IP oraz identyfikator urządzenia mobilnego, a także statystykę interakcji z Serwisem. Dane te są zazwyczaj zapisywane w rejestrach serwera lub strony internetowej („Rejestry”), w pakietach do rozwoju oprogramowania urządzeń mobilnych i w mechanizmach śledzących, pobierających i analizujących niektóre informacje techniczne, takich jak suflery przeglądarkowe (tzw. „ciasteczka”). Niektóre z ciasteczek zapisywane przez Serwis w komputerze Użytkownika powiązane są z jego numerami identyfikacyjnymi. Dodatkowe informacje o wykorzystaniu ciasteczek i innych technik śledzenia zawiera punkt „3. „Sposoby gromadzenia danych osobowych”, podpunkt „Ciasteczka i automatyczne pobieranie danych”.

Sposoby gromadzenia danych osobowych

Informacje o Użytkowników możemy pobierać na kilka sposobów:

Informacje o graczach i grze

Podczas korzystania przez Użytkownika z jednej z naszych gier pobieramy i przechowujemy pewne informacje udostępnione przez Użytkownika bezpośrednio lub za pośrednictwem strony społecznościowej bądź innej oferującej nasze gry. By wzbogacić grę i kontakty społeczne Użytkownika, gromadzimy również informacje o korzystaniu z gry oraz o interakcjach z innymi graczami i Serwisem. Większość tych danych pobieramy i zapisujemy przy wykorzystaniu Rejestrów, tj. plików rezydujących w naszych serwerach internetowych, archiwizujących działania Użytkowników w naszych grach i na naszych stronach internetowych.

Funkcje komunikacyjne

Użytkownik może podejmować na naszych stronach i w grach pewne działania umożliwiające zakomunikowanie lub udostępnienie informacji nie tylko nam, lecz również innym Użytkownikom naszego Serwisu. Oto przykłady takich działań:

Przekazywane treści możemy zapisywać i przechowywać, by chronić Użytkowników oraz prawa i własność firmy Fuero Games związane z Serwisem. Użytkownik przyjmuje to do wiadomości oraz wyraża zgodę na rejestrację i przechowywanie tych danych we wspomnianych celach.

Ciasteczka i automatyczne pobieranie danych

Podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu pobieramy pewne informacje techniczne, by móc analizować wykorzystanie naszych stron i serwisów, zapewnić większą indywidualizację i zarządzać reklamami. Firma Fuero Games i reklamodawcy działający w jej imieniu (np. Google Analytics) korzystają z Rejestrów i mechanizmów śledzenia (np. ciasteczek) do gromadzenia i analizy niektórych rodzajów informacji technicznych takich jak adres IP, typ urządzenia, identyfikator urządzenia, przeglądarka, język przeglądarki, strony wejściowa i wyjściowa, URL, typ platformy, liczba kliknięć, nazwa domeny, docelowe strony, wyświetlone strony i ich kolejność, czas poświęcony grze, stan gry, data i godzina aktywności na stronie lub w grze, itp. W niektórych przypadkach informacje te kojarzone są dla naszych zastosowań wewnętrznych z identyfikatorem Użytkownika.

Możemy również stosować inne techniki, a w tym: (i) znaczniki stron informujące nas o odwiedzeniu danej strony lub otwarciu wiadomości e-mail, (ii) piksele śledzące pozwalające zwiększyć efektywność reklamy dzięki wyłączeniu niektórych Użytkowników z pewnych kampanii promocyjnych, identyfikacji źródła nowej instalacji lub skierowania do Użytkownika reklam za pośrednictwem innych stron oraz (iii) lokalne obiekty wspólne zwane też ciasteczkami „flash”, ułatwiające nam zapobieganie nadużyciom, zapamiętanie preferencji Użytkownika w grze oraz skrócenie czasu ładowania się gry.

Użytkownik może ustawić w przeglądarce ostrzeżenie o próbie zapisania pliku ciasteczka w jego komputerze lub ograniczyć rodzaje dozwolonych ciasteczek. Ciasteczka „flash” działają inaczej niż ciasteczka przeglądarkowe, a filtr przeglądarkowy może być niezdolny do ich wyeliminowania. Dodatkowe informacje o zarządzaniu ciasteczkami „flash” dostępne są na stronie adobe.com, gdzie można je zmienić na panelu ustawień prywatności. Wyłączenie ciasteczek może skutkować utratą części funkcjonalności w grze, ponieważ są one niezbędne do śledzenia gry i ulepszenia jej funkcjonowania. Należy pamiętać, że również firmy reklamujące się na naszych stronach i w naszych grach mogą korzystać z własnych ciasteczek lub innych technik śledzenia, a praktyki te podlegają wewnętrznym regulaminom tych firm.

Inne źródła

Możemy pobierać lub otrzymywać informacje z innych źródeł, takich jak inni Użytkownicy Serwisu (np. adresy e-mail), czy zewnętrzne banki informacji. Dane te są wykorzystywane do uzupełnienia profilu Użytkownika – głównie w celu ułatwienia mu komunikowania się ze znajomymi. Są one integrowane z pozostałymi zgromadzonymi informacjami.

Wykorzystanie zgromadzonych informacji

Głównym celem pobierania, przechowywania i wykorzystania danych osobowych Użytkownika jest zapewnienie mu bezpiecznego, płynnego, sprawnego i zindywidualizowanego korzystanie z Serwisu. Oto przykłady wykorzystania tych informacji:

Jednym z ważnych obszarów wykorzystania danych osobowych jest komunikacja. Jeśli Użytkownik udostępnił nam swój adres e-mail, korzystamy w niego, by odpowiadać na zapytania i informować o działaniach w grze (np. o komentarze od znajomych i powiadomienia o stanie gry). Niektóre wiadomości (np. zaproszenia dla znajomych do udziału w grze) mogą zawierać nazwisko Użytkownika i obraz z jego profilu. Możemy również wysyłać promocyjne e-maile i SMSy („Zawiadomienia o promocjach”) bezpośrednio lub we współpracy z innymi firmami. Generalnie, każde Zawiadomienie o promocji umożliwia odbiorcy wybranie opcji otrzymania dodatkowych wiadomości.

Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika (w niektórych przypadkach również osobiste) udostępniamy stronom trzecim (tj. firmom innym niż Fuero Games) w następujących okolicznościach:

Usługodawcy zewnętrzni

Udostępniamy dane Użytkownika stronom trzecim na potrzeby świadczenia w naszym imieniu usług takich, jak obsługa płatności, analiza danych, wysyłanie e-maili, usługi hostingowe, obsługa klientów, czy wsparcie marketingowe. Na wszystkich tych usługodawców zewnętrznych nakładamy obowiązek dochowania poufności informacji i nie wykorzystywania ich w jakimkolwiek celu innym niż świadczenie usług w naszym imieniu.

Znajomi i inni Użytkownicy gier

Serwis wspiera i może promować interakcję pomiędzy Użytkownikami. Znajomi Użytkownika ze strony społecznościowej widzą w większości gier jego nazwę, obraz z profilu i opisy jego działań w grze. W wielu grach znajomi i inni gracze widzą profil gry, który może zawierać nazwisko Użytkownika lub nazwę przybraną przez niego w grze oraz obraz z profilu, które to informacje mogą w niektórych przypadkach ujawniać identyfikator Użytkownika na stronie społecznościowej lub identyfikator w grze. Na przykład, wszyscy Użytkownicy zasiadający do partii Pokera widzą swoje profile z gry. Poznanie identyfikatora Użytkownika w grze lub na stronie społecznościowej umożliwia innym Użytkownikom dotarcie do informacji publicznych związanych z tą grą lub stroną. Pozostałe osoby mogą również kontaktować się z Użytkownikiem przez kanały komunikacyjne strony.

Reklama produktów i usług stron trzecich

Nie udostępniamy aktywnie danych osobowych reklamodawcom zewnętrznym na potrzeby ich marketingu bezpośredniego, o ile Użytkownik nie wyrazi na to zgody.

Możemy udostępniać: (i) informacje zagregowane (zbiorcze, dotyczące większej liczby Użytkowników, nie ujawniające tożsamości jakiegokolwiek konkretnego Użytkownika), (ii) informacje anonimowe i (iii) pewne informacje techniczne (adresy IP i MAC oraz identyfikatory urządzeń mobilnych) na potrzeby tworzenia i prezentowania ukierunkowanych reklam w Serwisie i na stronach innych firm. Możemy również umożliwić reklamodawcom gromadzenie tych informacji w Serwisie, a oni mogą udostępniać je nam. Reklamodawcy mogą gromadzić te informacje, stosując mechanizmy śledzące, takie jak ciasteczka przeglądarkowe i znaczniki stron. Zebrane informacje mogą zostać wykorzystane do kierowania do Użytkownika wybranych reklam dostosowanych do indywidualnych preferencji (reklama behawioralna), a także do analizy wykorzystania strony (analiza ruchu i innych działań Użytkownika na potrzeby doskonalenia).

Gromadzenie, wykorzystanie i ujawnianie przez nas informacji zanonimizowanych i zagregowanych nie podlega żadnym ograniczeniom wynikającym z niniejszego Regulaminu.

Tablice ofert

W naszych grach i na naszych stronach zakupowych może być prezentowana „tablica ofert” prowadzona przez dostawcę tej usługi. Tablica ofert umożliwia zewnętrznym reklamodawcom oferowania Użytkownikom waluty wirtualnej w zamian za kliknięcie reklamy lub rozważenie oferty marketingowej, co może wiązać się z utworzeniem konta u reklamodawcy. Nie są to nasze oferty. Mogą być one wyświetlane w rezultacie dostępności pewnych informacji technicznych o Użytkowniku, takich jak jego fizyczna lokalizacja lub anonimowe dane demograficzne. Po kliknięciu takiej reklamy Użytkownik wychodzi z naszej strony lub z naszej partnerskiej strony społecznościowej. W celu zapewniania prawidłowego przypisania punktów kredytowych do konta Użytkownika i zapobieżenia nadużyciom, dostawcy tablicy ogłoszeń udostępniany jest unikatowy identyfikator Użytkownika (będący w niektórych przypadkach identyfikatorem w Serwisie).

Bezpieczeństwo i przestrzeganie uregulowań prawnych

Dane osobowe Użytkownika i wszystkie treści przesyłane przez niego w Internecie (w tym rozmowy tekstowe, rozmowy głosowe, adres IP i dane osobiste) mogą być w razie potrzeby sprawdzane i monitorowane na potrzeby świadczenia Serwisu. Mogą być one ujawniane: (i) gdy uznamy w dobrej wierze, że mamy prawny obowiązek ich ujawnienia (np. za nakazem sądowym, nakazem przeszukania lub wezwaniem), (ii) w celu dotrzymania obowiązujących uregulowań prawnych, (iii) gdy uznamy, że Serwis jest wykorzystywany w celach przestępczych (mamy obowiązek zgłoszenia takiego działania, a ponadto obowiązek prowadzenia wymiany informacji z innymi organizacjami na potrzeby zapobiegania nadużyciom i ograniczania ryzyka wyłudzenia kredytu), (iv) gdy uznamy w dobrej wierze, że zdrowie i/lub bezpieczeństwo Użytkownika, innej osoby lub publiczne znajduje się w stanie zagrożenia oraz (v) na potrzeby ochrony praw i własności firmy Fuero Games, łącznie z wyegzekwowaniem naszych „Warunków Serwisu”.

Sprzedaż lub połączenie przedsiębiorstw

W razie sprzedaży firmy Fuero Games lub zorganizowanej części jej przedsiębiorstwa bądź połączenia jej z inną organizacją, firma może przenieść wszystkie dane osobowe Użytkownika (łącznie z osobistymi) do swego następcy prawnego. Jeśli zasady postępowania z danymi osobowymi zostaną istotnie zmienione w wyniku takiego przekształcenia, firma zawiadomi o tym wszystkich Użytkowników (w sposób opisany w punkcie 12) przed przeniesieniem danych.

Zasady dotyczące nieletnich

Nasze strony i gry są przeznaczone dla osób, które ukończyły 13 lat. Nie gromadzimy w sposób świadomy żadnych danych osobowych osób nieletnich. Osoby w wieku poniżej 13 lat nie powinny korzystać z naszych stron ani gier. W razie stwierdzenia, że pobraliśmy nieświadomie dane takiej osoby, podejmiemy uzasadnione działania w celu usunięcia ich z naszej ewidencji.

Dostęp do danych osobowych i aktualizacja

Informacje pobierane ze strony społecznościowej stanowiącej platformę gry

By zarządzać informacjami pobieranymi przez nas ze strony społecznościowej stanowiącej platformę gry, Użytkownik musi postępować zgodnie z instrukcjami z tej strony dotyczącymi aktualizacji i modyfikacji ustawień prywatności. Narzędzia do zarządzania prywatnością w aplikacjach na stronie Facebook można znaleźć tutaj, dla strony Google+ tutaj, a dla strony Nasza Klasa tutaj. Użytkownik może też zarządzać pewnymi aspektami gromadzenia i wykorzystania informacji, zmieniając ustawienia zezwoleń w konfiguracji urządzenia mobilnego.

Informacje pobrane ze strony społecznościowej przechowujemy i wykorzystujemy zgodnie z niniejszym Regulaminem, a Użytkownik ma do nich dostęp i może je aktualizować w sposób opisany poniżej. Konto gracza lub inne utworzone w naszym Serwisie uznajemy za aktywne do chwili otrzymania żądania usunięcia lub zdezaktywowania konta.

Inne metody sprawdzania i kontrolowania danych osobowych

Opcje udostępniania i komunikowania się dostępne Użytkownikom

Informacje pobierane z zewnętrznej strony społecznościowej stanowiącej platformę gry

Jeśli Użytkownik korzysta z naszej gry za pośrednictwem zewnętrznej strony społecznościowej, możemy pobrać i przechować jego profil w sposób opisany powyżej. Kategorie udostępnianych nam informacji zależą częściowo od przyznanych nam zezwoleń i ustawień prywatności wybranych na stronie. Nie udostępniamy opcji „wycofania informacji” ze szczególnych pól udostępnianych przez stronę.

Rezygnacja z Zawiadomień o promocjach

Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania od nas dodatkowych e-maili promocyjnych, klikając odsyłacz „Rezygnacja” w dowolnym z takich maili lub wchodząc na stronę preferencji e-mailu. Należy pamiętać, że od otrzymania przez nas wniosku do zrealizowania go może upłynąć trochę czasu. Przetworzenie wniosku lub zmiany preferencji nastąpi jak najrychlej, w terminie maksymalnie 10 dni roboczych.

Rezygnacja z innych powiadomień

Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania SMSów, wysyłając SMS o treści STOP na numer nadawcy konkretnego SMSu. W niektórych przypadkach w menu „Pomoc” gry wysyłającej SMSy dostępna jest strona ustawień preferencji tych wiadomości. Po otrzymaniu SMSa o rezygnacji możemy odesłać wiadomość potwierdzającą.

Jeśli Użytkownik zainstalował naszą aplikację w swym urządzeniu mobilnym, może wybrać opcję odbierania wiadomości automatycznych i/lub powiadomień lokalnych. Każdą z tych opcji można wyłączyć na stronie „Opcje” lub „Ustawienia” gry.

Należy pamiętać, że nawet w przypadku zrezygnowania z otrzymywania Zawiadomień o promocjach i innych wiadomości, wciąż możemy kontaktować się z  Użytkownikiem e-mailem lub w inny sposób, by przekazać mu informacje, uzyskać dane związane z operacją zainicjowaną przez Użytkownika lub w innych uzasadnionych celach niemarketingowych.

Regulaminy ochrony danych stron powiązanych i reklamodawców

Nasze strony i gry mogą zawierać reklamy firm trzecich, które mogą zawierać odsyłacze do ich własnych stron. Nie odpowiadamy za praktyki ochrony danych osobowych ani za treść tych stron. Informacji o tych aspektach funkcjonowania tych stron należy szukać bezpośrednio na nich.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Wdrożyliśmy adekwatne środki ochrony danych osobowych zarówno przesyłanych przez Internet, jak i przechowywanych w komputerach. Dbamy o ochronę informacji naszych Klientów.

Informacje z profilu konta zarejestrowanego bezpośrednio u nas chronione są hasłem Użytkownika służącym do łączenia się z kontem. Użytkownik powinien zadbać o poufność tego hasła i poinformować nas bezzwłocznie o każdym nieupoważnionym wykorzystaniu konta. Jeśli Użytkownik zapomni hasła, może złożyć na stronie wniosek o przesłanie mu instrukcji wyzerowania hasła. Łączność z kontem i przesyłane dane płatnicze (np. numer karty kredytowej w przypadku zakupu waluty wirtualnej) są szyfrowane metodą SSL.

Choć wprowadziliśmy adekwatne zabezpieczenia przed naruszeniem bezpieczeństwa naszych stron oraz baz danych i rekordów Klientów, pełne zabezpieczenie stron i transmisji nie jest możliwe. W związku z tym nie możemy zagwarantować, że nigdy nie dojdzie do nieupoważnionego dostępu, złamania zabezpieczeń, utraty danych lub innego naruszenia bezpieczeństwa. Nakłaniamy Użytkownika do samodzielnego zadbania o bezpieczeństwo swych danych osobowych (łącznie z hasłem do konta) – m.in. poprzez wyrejestrowywanie się z konta po zakończeniu korzystania z niego. Ponieważ złamanie zabezpieczeń strony społecznościowej może prowadzić do nieupoważnionego korzystania z gier, informacje o koncie należy przechowywać w sposób bezpieczny. Ewentualne pytania o bezpieczeństwo naszych stron należy kierować na adres: support_aoc@fuerogames.com.

Niestety, przesyłanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Choć podejmujemy wszelkie starania, by ochronić dane osobowe Użytkowników przechowywane u nas, to jednak nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa tych danych podczas przesyłania ich do nas, a Użytkownik przekazuje dane na własne ryzyko. Po ich otrzymaniu przez nas są one chronione przed nieupoważnionym dostępem odpowiednimi procedurami i funkcjami.

Zmiany Regulaminu

O każdej istotnej zmianie Regulaminu informujemy wszystkich Użytkowników powiadomieniem ogólnym na stronie Fuero Games.com lub indywidualnymi e-mailami wysyłanymi na znane nam adresy. Możemy uzupełnić te powiadomienia informacjami zamieszczanymi w grach i na innych naszych stronach. Użytkownik powinien okresowo odwiedzać stronę www.FueroGames.com i sprawdzać aktualizacje niniejszego Regulaminu.

Kontakt

Wszelkie pytania, uwagi i wątpliwości dotyczące naszego Regulaminu i/lub praktyk należy komunikować e-mailem na adres support_aoc@fuerogames.com. Wszystkie pozostałe pytania należy zadawać na Stronie Wsparcia Fuero Games.

Fuero Games Sp. z o.o.
ul. Wita Stwosza 32/7
02-661 Warszawa